0552 896 0646
Doğum Koçluğu
Bu eğitim ile gebelere hamilelik ve doğum sürecinde nasıl destek olabileceğinizi, rahat ve sağlıklı ilerleyen bir doğum için neler yapabileceğinizi, önceliğiniz anne ve bebek olacak şekilde aileyi nasıl rahatlatabileceğinizi öğreneceksiniz.
82 EĞİTİM MODÜLÜ
2 EĞİTİM DOKUMANI
Çocuk Gelişimi
Doğumdan onsekiz yaşına kadar çocukların gereksinimlerinin saptanması, özel durumları bulunan çocukların gelişimine yardımcı olacak yetkin elemanların yetiştirilmesini amaçlayan eğitim programıdır.
54 EĞİTİM MODÜLÜ
Yaşam Koçluğu
Yaşamın her alanında çalışmalarını sürdüren kişilere, istedikleri hedeflere ulaşma yolunda süreci hızlandırmaya yardımcı olan bir alt disiplindir.
73 EĞİTİM MODÜLÜ
5 EĞİTİM DOKUMANI
Öğrenci Koçluğu
Öğrencinin sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlayan, öğrencinin doğru hedeflere odaklanmasını sağlayacak bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
116 EĞİTİM MODÜLÜ
23 EĞİTİM DOKÜMANI
Beslenme Koçluğu
Beslenme ilkeleri, enerji ihtiyacı ve günlük enerji hesaplamaları, sağlıklı yaşam ve besinler, öğün planlama, metabolizma, beslenme sorunları, menü planlama ile ilgili bilgiler içermektedir.
72 EĞİTİM VİDEOSU
2 EĞİTİM DOKÜMANI
Kurumsal Danışmanlık Eğitimi
İşletme ve kurumlara yönelik yatırım, yönetim, pazarlama, psikoloji, strateji, AR-GE, kalite yönetimi ve iletişim konularında eğitimler içerir. Kurum içerisinde kaliteli hizmet oluşturmaya yönelik eğitimdir.
101 EĞİTİM MODÜLÜ
İnsan Kaynakları
Personel seçiminden performans yönetimine, ücret yönetiminden isteklendirme yönetimine, kariyer yönetiminden yetenek yönetimine kadar tüm bu süreçlere etki eden eğitimidir.
27 EĞİTİM DOKÜMANI
KOBI Danışmanlığı
Bu eğitim ile KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan bilgi, beceri ve yetkinliğini kazandıracak eğitimdir.
54 EĞİTİM MODÜLÜ
Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi
Bu sertifika programı günümüzün rekabet ortamında özgün çözümler üretecek, modeller geliştirecek ve uygulayacak yönetici kadrosunu yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
94 EĞİTİM MODÜLÜ
İşletme Yöneticiliği Eğitimi
İnsan kaynakları, pazarlama ve yönetim gibi konularda stratejik düşünme kabiliyetine sahip olmak ve öğrencilere çeşitli yetkinlikleri kazandıracak bilgileri vermeyi amaçlamaktadır.
94 EĞİTİM MODÜLÜ
Satış Pazarlama Eğitimi
Temelden ileri düzeye kadar satış sürecinin püf noktalarını ve satış yönetiminin önemli tekniklerini sunmaktadır. Satış ekibi liderliği, performans değerlendirme, hedef belirleme gibi bilgiler aktarılmaktadır.
11 EĞİTİM MODÜLÜ
Bilgisayar İşletmenliği
Bilgisayar teknolojisinin temel kavramlarını kullanarak, donanımlarını tanıyan, işletim sistemi bileşenleri ve ofis programlarını kullanabilen ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi olan kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
45 EĞİTİM MODÜLÜ
Siber Güvenlik Eğitimi
Hedef sistem üzerindeki zafiyetleri tespit etmek için kullandıkları araçlar, istismar kodları ve web uygulamalarına yönelik saldırıların ele alındığı, sektöre kalifiye uzmanlar kazandırmayı hedefleyen bir kurstur.
6 EĞİTİM MODÜLÜ
Güvenlik Yöneticiliği Eğitimi
Bu eğitim, yönetici kadrosundaki ve üst yönetimdeki kişilerin, siber güvenliği farklı ortamlarda nasıl sağlayabilecekleri ile ilgili önemli noktaları içermektedir.
6 EĞİTİM MODÜLÜ
Kariyer Danışmanlığı Eğitimi
Doğru işi ve kurumu seçme, başarılı bir kariyer yönetimi, iş sadakati ve işe bağlılığın sağlanması, bireysel eğitim ve gelişme ihtiyaçlarının daha iyi belirlenmesine kılavuzluk eden eğitimdir.
144 EĞİTİM MODÜLÜ
İletişim ve Beden Dili
Sözsüz iletişim araçları yani beden dili, iletişimin %65'ini kapsadığı için öğreneceğiniz bu bilgiler direkt olarak günlük hayatınıza etki edecektir.
29 EĞİTİM MODÜLÜ
Etkili Konuşma ve Diksiyon
Herkesin bilmesi gereken ve sonradan öğrenilmesi de mümkün olan bu beceri ile hem iş hayatında hem de sosyal hayatta başarı sağlamak amacındadır.
14 EĞİTİM MODÜLÜ
Fitoterapi Eğitimi
Geleneksel, tıbbi ve aromatik bitkiler ile elde edilen bitkisel ilaçlar ile tedavi yöntemleri olarak adlandırılır. Kelime anlamı olarak bitkisel tedavi olarak da tanımlanır.
13 EĞİTİM MODÜLÜ
Restoran İşletmeciliği Eğitimi
Restoran işletmeciliğinde kısa ve uzun vadeli planlar ve restoran işletmeciliği hakkında kolaylık sağlayacak bazı yol ve teknikler verilmektedir.
68 EĞİTİM MODÜLÜ
Eğiticinin Eğitimi
Eğitimcinin Eğitimi, bireylerin anlatmaktan, yapmaktan ve uygulamaktan keyif aldıkları alanlarda, başka kişilere de bu bilgileri ve uygulamaları öğretmeyi amaçlar.
19 EĞİTİM MODÜLÜ
1 EĞİTİM DOKÜMANI
Spor Psikolojisi Koçluğu
Kursiyerlerin spor psikolojisini tanımasını ve spor psikolojisi uygulamaları hakkında bilgi kazanmalarını amaçlamaktadır. Sporcunun yapacağı antrenmanları geliştirilmiş tekniklerin kullanımını kursiyerlerin öğrenmesi amaçlanmaktadır.
77 EĞİTİM MODÜLÜ
4 EĞİTİM DOKÜMANI
Otizm Eğitimi
Otizmin tıbbi tedavisi olmamakla birlikte, bazı eğitim yöntemleri otizm tanılı çocukların önemli bir bölümünde çok büyük ilerlemeler sağlamaktadır.
71 EĞİTİM ODÜLÜ
1 EĞİTİM DOKÜMANI
Montessori Eğitimi
Montessori, çocuğun bireysel becerileri ve ilgi alanlarına uygun olacak şekilde, her çocuğun farklı öğrenme hızına sahip olduğunu kabul eden, özgür eğitim bilimidir.
62 EĞİTİM MODÜLÜ
1 EĞİTİM DOKÜMANI
Hasta ve Yaşlı Bakımı
Hastaların düzenli ve sağlıklı bir şekilde bakım işlemlerinin yapılması, temizlik işlemlerin yerine getirebilmesi, yaşlımızın tek başına yapamayacağı zorunlu ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amaçlanmıştır.
75 EĞİTİM MODÜLÜ
11 EĞİTİM DOKÜMANI
Diş Hekimi Asistanlığı
Eğitim programının amacı, sektörde hizmet veren yardımcı personelin, sektördeki çağdaş uygulamalarda bilgi düzeylerini artırarak sunulan hizmetin kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olmaktır.
9 EĞİTİM MODÜLÜ
Bağımlılık Terapisi
Bağımlılık terapisinde temel hedef kişinin bağımlılık yapıcı maddelerden ve davranışlardan kaçınmasını ve bağımlılığından dolayı yaşadığı fiziksel ve sosyal zararlardan kurtulmasını sağlamaktır.
64 EĞİTİM MODÜLÜ
5 EĞİTİM DOKÜMANI
Bütüncül Psikoterapi
Tek bir psikoterapi yöntemine bağlı kalınmadan, kişinin durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı yöntem ve teknikleri bir arada kullanabildiği terapi yöntemidir.
854 EĞİTİM MODÜLÜ
34 EĞİTİM DOKÜMANI
Cinsel Terapi
Cinsel Sorun yaşayan kişilere destek olan, aile bütünlüğünü korumaya yardımcı uzman mesleki personeller yetiştirilmektedir.
18 EĞİTİM MODÜLÜ
7 EĞİTİM DOKÜMANI
Bireysel Koçluk Eğitimi
Kişinin kendi ve başkalarının yaşamında gelişim, değişim ve dönüşüm yaratmayı ve profesyonel koç olarak yetkin bir biçimde koçluk mesleğini yapabilmesini sağlamayı amaçlamaktır.
4 EĞİTİM MODÜLÜ
Çocuk Resim Analizi
Resim, çocukların iç dünyasının ifade biçimi ve zihinsel yapısının yansımasıdır. Çocukların kullandığı resim sembolleri ayrı bir lisandır.
33 EĞİTİM MODÜLÜ
4 EĞİTİM DOKÜMANI
Disleksi Eğitimi
Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin yönlendirilmesi ile ilgili uzmanların yapabileceklerine ilişkin ipuçları vermektir.
80 EĞİTİM MODÜLÜ
3 EĞİTİM DOKÜMANI
Çocuk Yogası
Çocuk Yogası; çocukların daha duyarlı, bilinçli bir çocukluk ve ergenlik süreci geçirmelerini sağlarken; kendileriyle ve sosyal çevreleriyle bütünsel bir iletişim kurmalarını hedefler.
177 EĞİTİM MODÜLÜ
2 EĞİTİM DOKÜMANI
Catell 2a Zeka Testi
Catell 2a zeka testi, zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır. 7-14 yas arasındaki çocuklara uygulanabilen zeka testidir.
4 EĞİTİM MODÜLÜ
Aile Dizilimi
Aile Dizimi, karmaşık ilişki sistemlerinde ruhsal çatışmaların nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini anlamaya yarayan bir yöntemdir.
71 EĞİTİM MODÜLÜ
1 EĞİTİM DOKÜMANI
Akıl Zeka ve Satranç Eğitmenliği
Soyut ve somut objeler arasındaki ilişkiyi kurabilme, stratejik bakış açısı geliştirme, sözel ifade ve el becerileri kullanabilme, duygusal ve sayısal zekayı geliştirme olarak tanımlayabiliriz.
75 EĞİTİM MODÜLÜ
12 EĞİTİM DOKÜMANI
Çocuklarla Görüşme Teknikleri Eğitimi
Bu eğitim programında çocuklarla klinik ortamda çalışırken dikkat edilmesi gerekenler, terapistin rolü, terapi sürecini yapılandırma, çocuklarda kullanılan terapi yöntemleri ve çocuklara uygulanan testlerin öğrenilmesi hedeflenmiştir.
21 EĞİTİM MODÜLÜ
Gölge Öğretmenlik Eğitimi
Çocuklara günlük yaşam becerilerinin kazandırılmasında, toplumsal hayata uyumlu sosyal becerilerinin geliştirilmesinde yardımcı olmak, eğitimcilere işbirliği halinde bireysel eğitim desteği sağlamak amacıyla verilmektedir.
Bender Gestalt
Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda uygulanır.
4 EĞİTİM MODÜLÜ
1 EĞİTİM DOKÜMANI
BDT- Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
Bilişsel davranışçı terapi eğitimi ile katılımcıların bilişsel davranışçı terapi örnekleri üzerinden psikoterapi yapmaya başlayacak seviyeye ulaşması amaçlanmaktadır.
333 EĞİTİM MODÜLÜ
36 EĞİTİM DOKÜMANI
Grup Terapisi
Bu eğitimi almış grup psikoterapistleri tarafından yönetilen, 3- 20 kişiden oluşan, uygun şekilde seçilmiş hasta ve/veya danışanlara uygulanan bir tedavi biçimidir.
22 EĞİTİM MODÜLÜ
Çözüm Odaklı Terapi
Danışma sürecinde terapist ve danışmanların kullanacağı özel teknikler bütününden oluşmaktadır. Bu teknikler güçlü yönlere odaklanma gibi çeşitli ödev ve çalışmalar ile desteklenmektedir.
14 EĞİTİM MODÜLÜ
8 EĞİTİM DOKÜMANI
AGTE Eğitimi
Çocukların gelişim düzeylerini birçok farklı açıdan değerlendirmeyi sağlayan bir gelişim tarama testidir. Çocukların gelişimini değerlendirmede beceri kazanmak amacıyla verilmektedir.
3 EĞİTİM MODÜLÜ
3 EĞİTİM DOKÜMANI
Kukla Terapi
Kuklaların terapisinin terapide kullanımı, çocukların sorunlarını ve kendilerini sözel olarak ifade edemeyişlerinden ötürü, duygu ve düşüncelerini kuklalarla ifade etmelerinden doğmuştur.
22 EĞİTİM MODÜLÜ
2 EĞİTİM DOKÜMANI
Kum Terapisi
Kum terapisi, özellikle çocuklarla çalışılırken kullanılan bir oyun terapisi tekniğidir. 2 yaşından büyük tüm bireylerle (ergenler, yetişkinlik, çiftler ve aileler) çalışırken kullanılabilir.
73 EĞİTİM MODÜLÜ
1 EĞİTİM DOKÜMANI
Masal Terapi
Çocuklar ve yetişkinler için terapötik amaç için kullanılan bir terapi yöntemidir. Masal Terapisi diğer psikolojik tekniklerin işe yaramayacağı yerlerde yardımcı olur; olaylar ve karşılıklı ilişkiler felsefesi alanı ile ilgilidir.
42 EĞİTİM MODÜLÜ
3 EĞİTİM MODÜLÜ
Nefes Terapisi
Eğitiminin amacı yasam koçlarına, öğrenci koçlarına, NLP ve kişisel gelişim uzmanlarına ve en önemlisi bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkese destek vermektedir.
70 EĞİTİM MODÜLÜ
2 EĞİTİM DOKÜMANI
Öfke Kontrolü Eğitimi
Bu eğitimde stres ve öfke nedenlerini ortadan kaldırmak veya kontrol altına almak, stresin ve öfkenin etkilerini yok etmek, bireyleri karşılaşabilecekleri durumlara daha güçlü hazırlamak amacındadır.
31 EĞİTİM MODÜLÜ
15 EĞİTİM DOKÜMANI
Uyku Eğitmenliği
Uyku eğitmenliği uygulayıcı eğitimi bir bebeğin uyku sorunlar ve doğru bilgiler ileterek deneyimli uyku danışmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
15 EĞİTİM MODÜLÜ
1 EĞİTİM DOKÜMANI
Pilates Eğitmenliği
Pilates vücudun dengede tutulmasına yardımcı olan ve omurgayı desteklemekte önemli işlevi olan temel kaslar üzerine yoğunlaşan bir egzersiz programıdır.
51 EĞİTİM MODÜLÜ
7 EĞİTİM DOKÜMANI
Vantrolog Uygulayıcı Eğitim
Vantrolog diğer adıyla Vantrilok aynı ortamda bulunan kukla ve kukla sanatçısının karşılıklı diyoloğu esnasında sanatçının ağzını kıpırdatmadan kuklayı seslendirilmesidir.
13 EĞİTİM MODÜLÜ
1 EĞİTİM DOKÜMANI
Platform Gelişim 
Mesleki Gelişim Akademisi 

Online Eğitim Platformu
Bigi Hattı
0552 896 0646
E-Posta
bilgi@meslekigelisimakademisi.com